Mestonderzoek en ontworming paard

hoek-plaatjes-shetland.jpg

Parasieten bestrijding en beheersing

Alle paardachtigen hebben van nature enkele maagdarmparasieten in hun lichaam. Maar vooral bij jonge dieren, dieren met minder weerstand (bv door zand in darmen), heftige besmettingen of bij bepaalde wormtypen (bv de lintworm) kunnen we toch symptomen zien die wijzen op beschadigingen in het lichaam door deze maagdarmwormen. Dan is het ook zaak om deze wormbesmetting te beperken door het toedienen van wormbestrijdingsmiddelen. In alle andere gevallen volstaan we met screening, dus dat betekent controle van de mest op de type en de hoeveelheid van de aanwezige wormeieren. 

Jaarschema parasietenbeheersing

Elk paard is weer op een andere manier gehuisvest. Aan de hand daarvan wordt dan ook een individueel of groepsschema opgesteld. Een vaak gevolgd schema is; 

  • Winterperiode bv november-december; ontworming van alle paarden met een breed ontwormingsmiddel wat werkt tegen de meeste typen maagdarmwormen, horzellarven en ook tegen de lintwomen. Een mestonderzoek is in deze periode namelijk minder betrouwbaar omdat enkele maagdarmparasieten nu ingekapseld zitten en dus niet in een mestonderzoek zichtbaar zijn. In deze periode kan eventueel wel een bloedonderzoek gedaan worden om een parasietenbesmetting aan te tonen en let op; controle op zand in de mest is nu extra belangrijk!

  • Voorjaar bv maart-april; mestonderzoek; alleen ontworming indien nodig, dus bij hoge eitelling of bij symptomen of verdenking op besmetting

  • Zomer bv juni-juli; mestonderzoek; alleen ontworming indien nodig

  • Herfst bv september-oktober; mestonderzoek; alleen ontworming indien nodig

Andere maatregelen

Huisvesting en weidebeleid;

  • mest elke 24-48 uur verwijderen uit stal en weide
  • paarden elke 2 weken omweiden naar een “schone weide” (dus kort gemaaid, gehooid of waar nog geen paarden hebben geweid)

Nieuwe paarden;

  • ontwormen met een breed ontwormingsmiddel voordat ze contact hebben met de andere dieren

Veulens en jonge paarden;

  • op 10-14 dagen, 2, 4, 6, 8 en 10 maanden leeftijd ontwormen met ivermectine tegen de veulenworm en op 6 en 10 maanden leeftijd ontwormen met pyrantel tegen de spoelworm

Mestonderzoek

Mestonderzoek wordt door mij zelf gedaan en u krijgt dan ook de uitslag vaak nog dezelfde dag. De mest kunt u zelf aanleveren of kan door mij worden meegenomen voor onderzoek. Als paarden samen geweid worden, besmetten ze elkaar en dan kan de mest dus in hetzelfde monster worden aangeleverd, tot een maximum van 5 paarden per te onderzoeken monster. De mest moet zo vers mogelijk zijn. Dus het makkelijkst is om de paarden op een schoon stuk wei/stal te zetten en dat u dan na 30 minuten de bovenste mestbal met een omgedraaide plastic zak of boterhamzak pakt van de verse mest. Deze mestbal mag dus geen contact hebben gehad met de grond, om besmetting met zand en bodemparasieten te voorkomen. Op deze plastic zak zet u dan uw naam, telefoonnummer en het aantal paarden waarvan mest in het zakje gedaan is. Deze brengt u dan zo snel mogelijk bij mij langs, nadat u dat aan mij gemeld heeft, zodat ik zo snel mogelijk het onderzoek kan doen. U wordt na het onderzoek op de hoogte gebracht van de uitslag en de eventueel te nemen maatregelen. De mest wordt behalve op wormeieren, natuurlijk ok onderzocht op zand en vertering.