Identificatie en registratie 

hoek-plaatjes-shetland.jpg

Waarom chippen

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle paardachtigen die in Nederland worden gehouden voorzien zijn van een paspoort en een chip. Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte zijn voorzien van een paspoort. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk, aldus de wettelijke regelgeving. Voor een paspoort kan worden aangevraagd, moet het veulen zijn gechipt.

Doordat paarden gechipt worden, is de identificatie van paarden gemakkelijker, zijn gestolen paarden beter op te sporen en ook is fraude plegen moeilijk. Op die manier blijft het paard bekend bij het stamboek en behoudt zo zijn stamboekidentiteit. Ook is de chip bruikbaar bij: ziektebestrijding, controle op wedstrijden en het geeft inzicht in de medische behandelingen die het paard ondergaan heeft, dat is ter bescherming van de volksgezondheid. 

Wat is een chip

De elektronische chip is een unieke identificatiemethode. Met een chip is uw dier altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen, unieke code. De chip bestaat uit een gesloten buisje met een geheugenkaartje en een spoeltje dat als antenne fungeert. De code van de chip kan worden afgelezen door een reader (afleesapparaat).

De microchip wordt aan de linkerkant in de hals ingebracht. Hiervoor wordt de hals net onder de manekam een klein stukje opgeschoren, gereinigd en gedesinfecteerd en wordt de chip toegediend.

Registratie van de chip in het paspoort

Nadat uw paard van een chip is voorzien moet het dier nog geregistreerd worden. Hiervoor wordt een registratieformulier van het desbetreffende stamboek door mij ingevuld.  Als een paard is ingeschreven in een Nederlands stamboek, moet het paspoort bij het betreffende stamboek worden aangevraagd. Anders wordt het paspoort door mij aangevraagd bij de KNHS.  Het registratieformulier en de transponder (chip) gegevens worden met de aanvraag van het paspoort meegezonden.

Indien een paard in de voedselketen terecht kan komen moet er een medicijnregistratie worden bijgehouden in het paspoort, anders moet de medische verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’ worden getekend.

Dus let op:

  • Controleer bij aankoop van een paard altijd of het chipnummer in het paard hetzelfde is als het chipnummer dat in het paspoort staat. Pas dan weet u zeker dat het paspoort bij dit paard hoort.

    Bij een klinische keuring of bij de eerste controle van uw paard wordt dit altijd door mij gecontroleerd.

  • De verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’, kan niet meer worden gewijzigd. Als in het paspoort door de eigenaar niets is aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

    Dus als u niet wilt dat uw paard in de voedselketen terecht komt, dan moet u de verklaring achterin het paspoort tekenen.